Answer: Japanese for Beginner#2

1. Ano-kata wa gakusei desu. (Kamu adalah mahasiswa.) 2. Boorupen ga kami no shita ni arimasu. (Ballpoint ada di bawah kertas.) 3. Kore wa Ali-san no kaban desu. (Ini adalah tas milik Ali.) 4. Koen no chikaku ni yubinkyoku ga arimasu. (Di dekat taman ada kantor pos.) 5. Han-san wa gakkou e basu de ikimashita.... Continue Reading →

Advertisements

Answer: Japanese for Beginner

1. Itsu kuni e kaerimasu ka? Ashita ni kaerimasu. (Kapan pulang kembali ke negaramu? Besok saya akan pulang.) 2. Sono mikan wa ikura desu ka? 50-en desu. (Jeruk ini harganya berapa? 50 yen.) 3. Anata wa doko de asa gohan o tabemasu ka? Resutoran de tabemasu. (Dimana kamu sarapan? Di restoran.) 4. Lee-san no kaban... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑